ب ام و در صدر بازار امریکا قرار گرفت
 

لبته جالب اینجاست که علی رغم رشد 8 درصدی فروش سری 3 و افزایش 88 درصدی تقاضای شاسی بلند X3  فروش کلی این شرکت 3.8% کاهش یافت و به 29439 دستگاه کاهش پیدا کرد. در این مدت مرسدس بنز به کمک رشد 1.3 درصدی فروش کلاس E حدود 26436 دستگاه از محصولاتش را روانه بازار کرد و رشدی 13 درصدی را به ثبت رساند.

البته در مقایسه با سال گذشته ب ام و با رشد 4.6 درصدی 279395 دستگاه خودرو از محصولاتش را به فروش رساند و از این حیث با  اختلافی 553 دستگاهی از مرسدس بنز جلو زد. البته لکسوس نیز آمار فروش نزدیکی به این دو شرکت داشت و با 12% رشد سالانه 273881 دستگاه خودرو را روانه بازار کرد.