افتتاح غیررسمی محور کمکی جاده چالوس
 
 
 
 افشین پیرنون اظهار کرد: محور کمکی جاده چالوس از ۱۶ آبان، زیربار ترافیک رفته است.

وی افزود: قرار بود این محور با حضور مسئولان کشوری افتتاح شود ولی با توجه به نیاز مبرم برای تردد خودروها از این مسیر، این محور از دیروز زیر بار ترافیک رفته است. زیربار ترافیک رفتن این محور به معنای افتتاح رسمی آن نیست و به زودی اطلاعاتی در خصوص مراسم رسمی افتتاح این پروژه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

پیرنون بیان کرد: طبق وعده‌های داده شده در مراسم رسمی افتتاح، مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور خواهند داشت.