امیدواری جی ام به رکورد شکنی بازار سال جاری امریکا
 

ماه گذشته فروش بازار ایالات متحده 13.6% درصد نسبت به سال 2014 رشد پیدا کرد. در حال حاضر نتایج پیش بینی های بیش از 45 اقتصاددان حاکی از فروش 17.7 میلیون دستگاهی خودرو در سال 2015 است. البته کارشناسان خوش بین تر از دیگری هستند که این مقدار را تا 18.24 میلیون دستگاه نیز عنوان می کنند.

جنرال موتورز ماه گذشته با جهشی 16 درصدی تعداد 262993 دستگاه خودرو از محصولاتش را به فروش رساند که از اکتبر سال 2004 تاکنون بی سابقه میباشد.

بعد از آن فورد با 213938 دستگاه و 13% رشد پرفروش ترین خودروساز ایالات متحده بود. البته در شرایطی که فولکس واگن تنها 30400 دستگاه از محصولاتش را روانه بازار کرد، فیات کرایسلر موفق به ثبت 67 امین ماه پیاپی رشد فروش شد و 195545 دستگاه را به فروش رساند. نیسان نیز که پیش بینی شد رشدی 9.4 درصدی داشته باشد افزایشی 13 درصدی را تجربه کرد و در کنار هوندا با 23% رشد جز موفق ترین خودروسازان ژاپنی حاضر در امریکا بود.