فروش اقساطی محصولات برلیانس

 به اطلاع متقاضیان فروش اقساطی خودرو می رساند، فروش اقساطی انواع محصولات برلیانس با شرایط ویژه ی اقساطی و تحویل فوری در شرکت پدیده خودرو تیراژه برقرار می باشد . متقاضیان می توانند از طرح های فروش اقساطی خودروهای برلیانس بهره مند شوند . در این طرح، فروش اقساطی برلیانس H330 دنده ای و اتوماتیک، فروش اقساطی برلیانس H230 دنده ای و اتوماتیک، فروش اقساطی برلیانس H220 اتومات و دنده ای، فروش اقساطی برلیانس H320 اتوماتیک و دنده ای برقرار می باشد.
 
شرایط فروش اقساطی انواع محصولات برلیانس به شرح زیر می باشد :
 

فروش اقساطی برلیانس H320 اتوماتیک :

مبلغ پیش پرداخت : 33.500.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی برلیانس H320 دنده ای :

مبلغ پیش پرداخت : 29.900.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)
 

فروش اقساطی برلیانس H230 :

فروش اقساطی برلیانس H230 اتوماتیک :

مبلغ پیش پرداخت : 26.800.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی برلیانس H230 دنده ای :

مبلغ پیش پرداخت : 21.500.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)
 
 

فروش اقساطی برلیانس H220 اتوماتیک :

مبلغ پیش پرداخت : 27.200.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی برلیانس H220 دنده ای :

مبلغ پیش پرداخت : 22.100.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی برلیانس H330 :

فروش اقساطی برلیانس H330 اتوماتیک :

مبلغ پیش پرداخت : 36.000.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)

فروش اقساطی برلیانس H330 دنده ای :

مبلغ پیش پرداخت : 24.600.000 تومان
اقساط: 24 ماهه (به صورت 6 چک 4 ماهه)
مبلغ چک ها : لطفا تماس بگیرید
 ضامن: بدون ضامن (چک حکم ضامن را دارد)
تحویل: فوری (یک ساعته)
 
 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، موجودی خودرو، مشاوره خرید و هرگونه سوال لطفا با کارشناسان فروش شرکت در تماس باشید :
021-77480480 | 021-77164810