firefox
خودروهاي موجود
irankhodro
saipa
kermanmotor
briliance
Renault
kermanmotor
briliance
Renault

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 27 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 27 مهر 93لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 27 مهر 93 (تحویل فوری)،اعلام شد .

 

 

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 27 مهر 93 (تحویل فوری) به شرح زیر می باشد:

 

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

پژو 405 - SLX
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 مشکی 27.900.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 نقره ای 28.600.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ نقره ای 29.600.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ مشکی 29.600.000 پلاک
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 30.400.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز نقره ای  ------ کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز خاکستری 31.900.000 کارتکس
پژو 405 SLX - 2 ایربگ یورو 4 سفید 32.500.000 کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ سفید 32.300.000 پلاک
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری ------------ کارتکس

 

پژو پارس
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.000.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ مشکی 35.200.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید ----- پلاک
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ خاکستری 35.100.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ سفید 38.300.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ مشکی ----- کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 38.400.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ سفید 40.400.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 40.600.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ مشکی 43.600.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ سفید 42.800.000 کارتکس
پژو پارس ELX سفید 39.700.000 کارتکس

 

وانت - وانت پراید
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
وانت پراید 151 - دو ایربگ سفید 17.500.000 کارتکس
وانت تک سوز یورو 4 سفید 13.100.000 کارتکس
وانت دوگانه سوز سفید 15.900.000 کارتکس

 

 

لیفان
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
لیفان X60 آبی متالیک 64.700.000 پلاک
لیفان X60 سفید 64.200.000 پلاک
لیفان X60 نقره ای 63.900.000 پلاک

 

 

 

پژو 206 - رانا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 206 تیپ 5 نقره ای 35.900.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 سفید 36.700.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 خاکستری 36.800.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 مشکی 36.800.000 کارتکس
پژو 206 V8 یاسی 36.900.000 کارتکس
پژو 206 V8 مشکی 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 خاکستری 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 سفید 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 آبی متالیک 37.400.000 کارتکس
رانا (LX) سفید 33.500.000 کارتکس
رانا (LX) خاکستری 33.500.000 کارتکس
رانا (LX) بنفش ....... کارتکس

 

سمند
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سمند SE یورو 4 - تک ایربگ سفید ---- کارتکس
سمند SE یورو 4 - دو ایربگ سفید 27.500.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ آبی کبود 29.200.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ سفید 29.300.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ مشکی 30.000.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ سفید 30.100.000 کارتکس
سمند EF7 - تک ایربگ سفید 29.000.000 کارتکس
سمند EF7  دوگانه سوز دو ایربگ سفید 32.900.000 کارتکس
سمند سورن EF7 سفید 36.200.000 کارتکس
سمند سورن EF7 دلفینی ----- کارتکس

 

پراید - تیبا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سایپا 131 SE سفید 20.200.000 کارتکس
تیبا 2 سفید 27.150.000 پلاک
تیبا سفید 24.300.000 کارتکس

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 26 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 26 مهر 93لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 26 مهر 93 (تحویل فوری)،اعلام شد .

 

 

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 26 مهر 93 (تحویل فوری) به شرح زیر می باشد:

 

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

پژو 405 - SLX
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 مشکی 27.900.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 خاکستری 28.700.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ نقره ای 29.500.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ مشکی 29.600.000 پلاک
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 30.000.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز نقره ای  ------ کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز خاکستری 32.000.000 کارتکس
پژو 405 SLX - 2 ایربگ یورو 4 سفید 32.400.000 کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ سفید 32.300.000 پلاک
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 32.400.000 کارتکس

 

پژو پارس
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.000.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ مشکی 35.500.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید ----- پلاک
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ خاکستری 35.100.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ سفید 38.200.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ مشکی ----- کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 38.400.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ سفید 40.700.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 40.700.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ مشکی 43.600.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ خاکستری ----- کارتکس
پژو پارس ELX سفید 39.700.000 کارتکس

 

وانت - وانت پراید
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
وانت پراید 151 - دو ایربگ سفید 17.500.000 کارتکس
وانت تک سوز یورو 4 سفید 13.100.000 کارتکس
وانت دوگانه سوز سفید 15.900.000 کارتکس

 

 

لیفان
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
لیفان X60 آبی متالیک 64.700.000 پلاک
لیفان X60 سفید 64.200.000 پلاک
لیفان X60 نقره ای 63.900.000 پلاک

 

 

 

پژو 206 - رانا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 206 تیپ 5 نقره ای 35.900.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 سفید 36.700.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 خاکستری 36.800.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 مشکی 36.800.000 کارتکس
پژو 206 V8 خاکستری 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 مشکی 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 سفید 37.300.000 کارتکس
پژو 206 V8 آبی متالیک 37.500.000 کارتکس
رانا (LX) سفید 33.500.000 کارتکس
رانا (LX) خاکستری 33.500.000 کارتکس
رانا (LX) مشکی 33.000.000 کارتکس

 

سمند
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سمند SE یورو 4 - تک ایربگ سفید ---- کارتکس
سمند SE یورو 4 - دو ایربگ سفید 27.500.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ آبی کبود 29.200.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ سفید 29.200.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ مشکی 30.000.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ سفید 30.100.000 کارتکس
سمند EF7 - تک ایربگ سفید 28.900.000 کارتکس
سمند EF7  دوگانه سوز دو ایربگ سفید 32.900.000 کارتکس
سمند سورن EF7 سفید 36.200.000 کارتکس
سمند سورن EF7 دلفینی ----- کارتکس

 

پراید - تیبا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سایپا 131 SE سفید 20.200.000 کارتکس
تیبا 2 سفید 27.150.000 پلاک
تیبا سفید 24.300.000 کارتکس

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 23 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 23 مهر 93لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 23 مهر 93 (تحویل فوری)،اعلام شد .

 

 

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 23 مهر 93 (تحویل فوری) به شرح زیر می باشد:

 

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

پژو 405 - SLX
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 مشکی 27.900.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 نقره ای 28.500.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ نقره ای 29.500.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ مشکی 29.600.000 پلاک
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 30.000.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز نقره ای 32.000.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز خاکستری 31.900.000 کارتکس
پژو 405 SLX - 2 ایربگ یورو 4 سفید 32.300.000 کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ سفید 32.300.000 کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 32.400.000 کارتکس

 

پژو پارس
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.100.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ مشکی ------------- کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.500.000 پلاک
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ خاکستری 35.100.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ سفید 38.200.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ مشکی 38.500.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 38.300.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ سفید 40.600.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 40.800.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ سفید 42.800.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 43.500.000 کارتکس
پژو پارس ELX سفید 39.700.000 کارتکس

 

وانت - وانت پراید
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
وانت پراید 151 - دو ایربگ سفید 17.500.000 کارتکس
وانت تک سوز یورو 4 سفید 13.050.000 کارتکس
وانت دوگانه سوز سفید 15.900.000 کارتکس

 

 

لیفان
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
لیفان X60 آبی متالیک 64.700.000 پلاک
لیفان X60 سفید 64.200.000 پلاک
لیفان X60 نقره ای 63.900.000 پلاک

 

 

 

پژو 206 - رانا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 206 تیپ 5 نقره ای 35.800.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 سفید 36.900.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 خاکستری 37.000.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 مشکی 37.000.000 کارتکس
پژو 206 V8 خاکستری 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 مشکی 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 سفید 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 آبی متالیک 37.400.000 کارتکس
رانا (LX) سفید 33.100.000 کارتکس
رانا (LX) خاکستری 33.100.000 کارتکس
رانا (LX) مشکی ------------ کارتکس

 

سمند
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سمند SE یورو 4 - تک ایربگ سفید 26.800.000 کارتکس
سمند SE یورو 4 - دو ایربگ سفید 27.500.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ مشکی ---- کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ سفید 29.200.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ مشکی 30.000.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ سفید 30.100.000 کارتکس
سمند EF7 - تک ایربگ سفید 28.900.000 کارتکس
سمند EF7  دوگانه سوز تک ایربگ سفید ------ کارتکس
سمند سورن EF7 سفید 36.200.000 کارتکس
سمند سورن EF7 دلفینی 36.400.000 کارتکس

 

پراید - تیبا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سایپا 131 SE سفید 20.200.000 کارتکس
تیبا 2 سفید 27.150.000 پلاک
تیبا سفید 24.300.000 کارتکس

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 22 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 22 مهر 93لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 22  مهر 93 (تحویل فوری)،اعلام شد .

 

 

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 22 مهر 93 (تحویل فوری) به شرح زیر می باشد:

 

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

پژو 405 - SLX
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 مشکی 27.900.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 نقره ای 28.500.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ نقره ای 29.500.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ مشکی 29.600.000 کارتکس
پژو 405 GLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 30.000.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز نقره ای 32.000.000 کارتکس
پژو 405 GLX دوگانه سوز خاکستری 31.800.000 کارتکس
پژو 405 SLX دوگانه سوز - 2 ایربگ نقره ای ----------------- کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ سفید 32.300.000 کارتکس
پژو 405 SLX تک سوز یورو 4 - 2 ایربگ خاکستری 32.400.000 کارتکس

 

پژو پارس
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.400.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ مشکی ------------- کارتکس
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ سفید 35.500.000 پلاک
پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ خاکستری 35.500.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ سفید 38.000.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ مشکی 38.500.000 کارتکس
پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 38.300.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ سفید 40.400.000 کارتکس
پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - تک ایربگ سفید 38.400.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ سفید 42.700.000 کارتکس
پژو پارس TU 5  یورو 4 - دو ایربگ خاکستری 43.400.000 کارتکس
پژو پارس ELX سفید 39.400.000 کارتکس

 

وانت - وانت پراید
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
وانت پراید 151 - دو ایربگ سفید 17.500.000 کارتکس
وانت تک سوز یورو 4 سفید 13.100.000 کارتکس
وانت دوگانه سوز سفید 15.900.000 کارتکس

 

 

لیفان
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
لیفان X60 آبی متالیک 64.700.000 پلاک
لیفان X60 سفید 64.200.000 پلاک
لیفان X60 نقره ای 63.900.000 پلاک

 

 

 

پژو 206 - رانا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
پژو 206 تیپ 5 نقره ای 35.800.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 سفید 36.900.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 خاکستری 37.100.000 کارتکس
پژو 206 تیپ 5 مشکی 36.900.000 کارتکس
پژو 206 V8 خاکستری 37.100.000 کارتکس
پژو 206 V8 مشکی 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 سفید 37.200.000 کارتکس
پژو 206 V8 آبی متالیک 37.400.000 کارتکس
رانا (LX) سفید 33.200.000 کارتکس
رانا (LX) خاکستری 33.300.000 کارتکس
رانا (LX) مشکی 33.500.000 کارتکس

 

سمند
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سمند SE یورو 4 - تک ایربگ سفید 26.800.000 کارتکس
سمند SE یورو 4 - دو ایربگ سفید 27.500.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ مشکی 28.600.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - تک ایربگ سفید 29.200.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ مشکی 29.900.000 کارتکس
سمند LX یورو 4 - دو ایربگ سفید 30.100.000 کارتکس
سمند EF7 - تک ایربگ سفید 28.900.000 کارتکس
سمند EF7  دوگانه سوز تک ایربگ سفید ------ کارتکس
سمند سورن EF7 سفید 36.100.000 کارتکس
سمند سورن EF7 دلفینی 36.300.000 کارتکس

 

پراید - تیبا
نام و مدل خودرو رنگ قیمت(تومان) توضیحات
سایپا 131 SE سفید 20.200.000 کارتکس
تیبا 2 سفید 27.150.000 پلاک
تیبا سفید 24.300.000 کارتکس

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19 مهر 93جهت مشاهده ی لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 19  مهر 93 (تحویل فوری)، به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 17 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 17 مهر 93جهت مشاهده ی لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 17 مهر 93 (تحویل فوری)، به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 مهر 93جهت مشاهده ی لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 16 مهر 93 (تحویل فوری)، به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 15 مهر 93


خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 15 مهر 93جهت مشاهده ی لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 15 مهر 93 (تحویل فوری)، به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 12 بهمن 93


عکس پژو,عکس, GLXعکس سورن,عکس ,EF7عکس تندر,عکس پرشیا,عکس پژوپارس,عکس وانت,عکس وانت پیکان,عکس وانت پراید,عکس سمند,عکس پژو206,عکس پژو405,عکس لیفان,عکس ام وی ام,عکس سمند ال ایکس,عکس L90 ,عکس تیبا,عکس رانا,عکس پراید,قیمت پژو,قیمت پرشیا,قیمت پژوپارس,قیمت وانت,قیمت وانت پیکان,قیمت وانت پراید,قیمت سمند, قیمت پژو206, قیمت پژو405, قیمت لیفان, قیمت ام وی ام, قیمت سمند ال ایکس, قیمت, L90 قیمت تیبا, قیمت رانا, قیمت پراید,قیمت پژو,قیمت,GLX قیمت سورن,قیمت, EF7قیمت تندر,پژوGLX, ,سورن,EF7,تندر,پرشیا,پژوپارس,وانت,وانت پیکان,وانت پراید,سمند,پژو206,پژو405,لیفان,ام وی ام,سمند ال ایکس,L90,تیبا,رانا,پراید, ماشین قیمت روز ماشین,قیمت,عکس,ماشین,عکس خودرو,عکس ماشین,اخبار,اخبارروز,فروش اقساطی,پیش فروش,شرایط فروش,سایپا,ایران خودرو, 13بهمن,لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 12 بهمن 93اعلام شد.

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 12 بهمن 93به شرح زیر می باشد:

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

پژو 405GLXوSLX

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو 405GLXتک سوز یورو 4

خاکستری

28.100.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4

نقره ای

28.400.000

کارتکس

پژوGLX 405تک سوز یورو 4

مشکی

-

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

مشکی

29.200.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

نقره ای

29.200.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

خاکستری

29.300.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

خاکستری

31.400.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

نقره ای

31.200.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

مشکی

31.200.000

کارتکس

پژوGLX 405دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

نقره ای

-

کارتکس

پژو 405SLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

خاکستری

32.300.000

کارتکس

پژو 405SLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

سفید

32.300.000

کارتکس

پژو پارس

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

سفید

35.300.000

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

نقره ای

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

سفید

36.650.000

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

مشکی

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

36.750.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

خاکستری

35.700.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

سفید

-

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ

سفید

38.000.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

سفید

41.100.000

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

مشکی

-

کارتکس

پژو پارس دو ایربگELX

سفید

41.600.000

کارتکس

 

وانت پیکان - وانت پراید

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

وانت پیکان تک سوز یورو 4

سفید

14.000.000

کارتکس

وانت پیکان دوگانه سوز

سفید

15.500.000

کارتکس

وانت پراید 151

سفید

-

کارتکس

نیسان دوگانه 6 دنده

آبی

-

کارتکس

ام وی ام

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

MVM 315

سفید/مشکی

-

پلاک

MVM X33 اتومات

سفید

-

پلاک

پژو 206 - رانا

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو 206 تیپ 5

نقره ای

-

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

سفید

36.400.000

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

خاکستری

36.500.000

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

مشکی

-

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

آبی کاسپین

-

کارتکس

پژو 206V8

خاکستری

37.100.000

کارتکس

پژو 206V8

آبی متالیک

37.000.000

کارتکس

پژو 206V8

سفید

37.100.000

کارتکس

پژو 206V8

مشکی

37.100.000

کارتکس

رانا(LX)

سفید

32.700.000

کارتکس

رانا(LX)

مشکی

-

کارتکس

رانا(LX)

خاکستری

32.800.000

کارتکس

سمند

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

سمندSE - دو ایربگ

سفید

27.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 – دو ایربگ

سفید

30.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 - دو ایربگ

آبی کبود

30.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 - دو ایربگ

مشکی

30.200.000

کارتکس

سمندEF7تک ایربگ

سفید

28.900.000

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

سفید

30.400.000

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

آبی کبود

-

کارتکس

سمند سورنEF7

سفید

36.000.000

کارتکس

سمند سورنEF7

آبی کبود

-

کارتکس

سمند سورنEF7

مشکی

-

کارتکس

سمندEF7دوگانه سوز یورو 4

سفید

31.550.000

کارتکس

 

تندرL90

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

E2 L90 دوایربگ پارس

سفید

43.000.000

پلاک

E2 L90تک ایربگ پارس

سفید

-

پلاک

 

پراید – تیبا

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

سایپا 131SE

سفید

20.400.000

کارتکس

سایپا 131SE

رنگی

-

کارتکس

سایپا 31SE دوگانه سوز

سفید

21.100.000

کارتکس

سایپا 141SE

سفید

-

کارتکس

SE 111

سفید

20.700.000

کارتکس

سایپا 132SE

سفید

-

کارتکس

تیبا SX

سفید

-

کارتکس

تیبا EX

سفید

-

کارتکس

تیبا 2

مشکی

-

کارتکس

تیبا 2

سفید

27.500.000

کارتکس

تیبا 2

رنگی

27.800.000

کارتکس 

خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه در تاریخ 12 بهمن 93


عکس پژو,عکس, GLXعکس سورن,عکس ,EF7عکس تندر,عکس پرشیا,عکس پژوپارس,عکس وانت,عکس وانت پیکان,عکس وانت پراید,عکس سمند,عکس پژو206,عکس پژو405,عکس لیفان,عکس ام وی ام,عکس سمند ال ایکس,عکس L90 ,عکس تیبا,عکس رانا,عکس پراید,قیمت پژو,قیمت پرشیا,قیمت پژوپارس,قیمت وانت,قیمت وانت پیکان,قیمت وانت پراید,قیمت سمند, قیمت پژو206, قیمت پژو405, قیمت لیفان, قیمت ام وی ام, قیمت سمند ال ایکس, قیمت, L90 قیمت تیبا, قیمت رانا, قیمت پراید,قیمت پژو,قیمت,GLX قیمت سورن,قیمت, EF7قیمت تندر,پژوGLX, ,سورن,EF7,تندر,پرشیا,پژوپارس,وانت,وانت پیکان,وانت پراید,سمند,پژو206,پژو405,لیفان,ام وی ام,سمند ال ایکس,L90,تیبا,رانا,پراید, ماشین قیمت روز ماشین,قیمت,عکس,ماشین,عکس خودرو,عکس ماشین,اخبار,اخبارروز,فروش اقساطی,پیش فروش,شرایط فروش,سایپا,ایران خودرو, 13بهمن,لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 12 بهمن 93اعلام شد.

لیست خودروهای موجود شرکت پدیده خودرو تیراژه درتاریخ 12 بهمن 93به شرح زیر می باشد:

لازم به ذکر است تحویل کلیه خودرو ها بصورت فوری (1 ساعته) می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.

پژو 405GLXوSLX

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو 405GLXتک سوز یورو 4

خاکستری

28.100.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4

نقره ای

28.400.000

کارتکس

پژوGLX 405تک سوز یورو 4

مشکی

-

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

مشکی

29.200.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

نقره ای

29.200.000

کارتکس

پژو 405GLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

خاکستری

29.300.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

خاکستری

31.400.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

نقره ای

31.200.000

کارتکس

پژو 405GLXدوگانه سوز-یورو 4

مشکی

31.200.000

کارتکس

پژوGLX 405دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

نقره ای

-

کارتکس

پژو 405SLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

خاکستری

32.300.000

کارتکس

پژو 405SLXتک سوز یورو 4 - 2 ایربگ

سفید

32.300.000

کارتکس

پژو پارس

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

سفید

35.300.000

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

نقره ای

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - تک ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

سفید

36.650.000

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

مشکی

-

کارتکس

پژو پارس یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

36.750.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

خاکستری

35.700.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 – تک ایربگ

سفید

-

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ

سفید

38.000.000

کارتکس

پژو پارس دوگانه سوز یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

سفید

41.100.000

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

پژو پارسTU 5یورو 4 - دو ایربگ

مشکی

-

کارتکس

پژو پارس دو ایربگELX

سفید

41.600.000

کارتکس

 

وانت پیکان - وانت پراید

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

وانت پیکان تک سوز یورو 4

سفید

14.000.000

کارتکس

وانت پیکان دوگانه سوز

سفید

15.500.000

کارتکس

وانت پراید 151

سفید

-

کارتکس

نیسان دوگانه 6 دنده

آبی

-

کارتکس

ام وی ام

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

MVM 315

سفید/مشکی

-

پلاک

MVM X33 اتومات

سفید

-

پلاک

پژو 206 - رانا

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

پژو 206 تیپ 5

نقره ای

-

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

سفید

36.400.000

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

خاکستری

36.500.000

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

مشکی

-

کارتکس

پژو 206 تیپ 5

آبی کاسپین

-

کارتکس

پژو 206V8

خاکستری

37.100.000

کارتکس

پژو 206V8

آبی متالیک

37.000.000

کارتکس

پژو 206V8

سفید

37.100.000

کارتکس

پژو 206V8

مشکی

37.100.000

کارتکس

رانا(LX)

سفید

32.700.000

کارتکس

رانا(LX)

مشکی

-

کارتکس

رانا(LX)

خاکستری

32.800.000

کارتکس

سمند

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

سمندSE - دو ایربگ

سفید

27.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 – دو ایربگ

سفید

30.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 - دو ایربگ

آبی کبود

30.500.000

کارتکس

سمندLXیورو 4 - دو ایربگ

مشکی

30.200.000

کارتکس

سمندEF7تک ایربگ

سفید

28.900.000

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

سفید

30.400.000

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

خاکستری

-

کارتکس

سمندEF7دو ایربگ

آبی کبود

-

کارتکس

سمند سورنEF7

سفید

36.000.000

کارتکس

سمند سورنEF7

آبی کبود

-

کارتکس

سمند سورنEF7

مشکی

-

کارتکس

سمندEF7دوگانه سوز یورو 4

سفید

31.550.000

کارتکس

 

تندرL90

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

E2 L90 دوایربگ پارس

سفید

43.000.000

پلاک

E2 L90تک ایربگ پارس

سفید

-

پلاک

 

پراید – تیبا

نام و مدل خودرو

رنگ

قیمت(تومان(

توضیحات

سایپا 131SE

سفید

20.400.000

کارتکس

سایپا 131SE

رنگی

-

کارتکس

سایپا 31SE دوگانه سوز

سفید

21.100.000

کارتکس

سایپا 141SE

سفید

-

کارتکس

SE 111

سفید

20.700.000

کارتکس

سایپا 132SE

سفید

-

کارتکس

تیبا SX

سفید

-

کارتکس

تیبا EX

سفید

-

کارتکس

تیبا 2

مشکی

-

کارتکس

تیبا 2

سفید

27.500.000

کارتکس

تیبا 2

رنگی

27.800.000

کارتکس 

خودروهای موجود شرکت

ساعات کاری شرکت

9 صبح تا 5 بعد ازظهر
پنجشنبه ها 9 صبح تا 2 بعدازظهر

جهت اطلاع از نحوه فروش نقدی و اقساطی خودرو با شماره تماس 77164810-021 | 77480480-021 تماس حاصل فرمایید.
و میتوانید جهت مراجعه حضوری در ساعات کاری شرکت به آدرس تهران ، خیابان امامت ، پایین تر از میدان امامت،نبش کوچه بهروز صنعتی ، پلاک 46 و 2 مراجعه فرمایید.

لینک های مفید

برای ثبت آدرس سایت در لینک های مفید مشخصات و توضیحات مربوط را به آدرس ایمیل info@padidekhodro.ir ارسال نمایید.

تقویم

«  بهمن 1395    »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

نظر سنجی

میزان آشنایی شما با شرکت پدیده خودرو تیراژه ؟

خدمات پالیش

فروش اقساطی خودرو